Het volk tegen de Staat der Nederlanden

Het volk tegen de Staat der Nederlanden2024-03-05T15:43:37+01:00

Het Volk tegen de Staat der Nederlanden

Dit is de pagina met zaken tegen de Staat der Nederlanden, die op 24 oktober 2014 wordt gestart.

In deze zaak worden rechtszaken gepresenteerd van mensen die hebben vastgesteld, dat er geen sprake is geweest van een eerlijk proces. De zittende rechters hebben aangedragen feiten naast zich neer gelegd en hanteren een Nederlandse regelgeving die internationale verdragen en mensenrechten schendt. Zij weigeren de mens als mens te erkennen.

Internationale verdragen voor mensenrechten (EVRM art. 13) schrijven voor, dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces en een daadwerkelijk rechtsmiddel.

De Nederlandse Staat dwingt een alleenrecht op rechtspraak en geweldpleging af. Niemand anders in Nederland mag rechtspreken of geweld plegen. De tegenprestatie is dat er dan ook werkelijk recht gesproken wordt. Anders is het een schending van de mensenrechten en internationale verdragen.

Met deze zaak tegen de Staat der Nederlanden willen we bewijzen, dat mensen in Nederland momenteel geen toegang hebben tot een daadwerkelijk rechtsmiddel en daarmee hun recht op een eerlijk proces verliezen.

Deze zaken leggen wij voor aan een jury van een Volkstribunaal onder toepassing van het Gewoonterecht. Deze jury zal elke zaak op zich beoordelen en daar haar einduitspraak op baseren.

Alle zaken zullen op deze site worden gepubliceerd, zodat iedereen zelf een oordeel in deze zaak kan vellen. Daarmee wordt het duidelijk dat we ons niet meer hoeven te onderwerpen aan een systeem dat zelf mensenrechten schendt.

Zaken ingediend tegen de Staat der Nederlanden

De zaak van Jasper tegen de Staat

22 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|Label: , , |

Deze zaak is voortgekomen uit de gijzeling van zijn kleinzoon op 30 mei 2012 door de politie. De politie die in opdracht van Bureau Jeugdzorg de kleinzoon van Jasper bij hem thuis komt ophalen. Op het moment dat de politie zijn kleinzoon willen meenemen probeert hij de [...]

Zaak van Casper tegen de Staat

22 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|

Op 24 juli een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechter op 2 oktober. Bewijslast bij het OM opgevraagd en ontvangen. Op 19 september een verweerschrift bij de rechtbank Maastricht ingediend. Om zijn onschuld aan te tonen en de ambtenaren die zijn rechten hebben schonden terecht te laten [...]

De zaak van Toos tegen de Staat

22 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|

Zaak Toos Nijenhuis tegen deurwaarder van de belastingdienst, die een beslaglegging op haar huis had gedaan waarbij geen mogelijkheid tot een eerlijk proces door de rechtbank wordt geboden. Na lange tijd een briefwisseling met de belastingdienst te hebben gevoerd over de rechtsgeldigheid van de aanslagen, komt er uiteindelijk een dwangbevel [...]

Zaak Jan tegen de Staat

21 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|Label: , , |

De zaak Het begint met een alcoholcontrole die de politie midden in de nacht doet op een locatie in Friesland. De agent vraagt Jan of hij wil meewerken aan een alcoholcontrole. Daarop vraagt Jan de betreffende agent vriendelijk wat de reden van de aanhouding is. De agent deelt mede [...]

Zaak Ralph tegen de Staat

21 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|Label: , , |

De zaak De zaak Ralph, een gezinsdrama die zijn weerga niet kent, waar rechters, politie, justitie, Leger des Heils en Bureau Jeugdzorg samenzweren en een nu 12 jarige jongen al drie jaar door de Staat wordt gegijzeld. Hieruit zijn vier rechtszaken gehaald waarin elke keer weer op ongelooflijke [...]

Zaak Javier tegen de Staat

17 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: De zaken|Label: , |

De zaak Javier raakte door een bedrijfsongeval werkeloos. hij kwam in betalingsproblemen met zijn hypotheek en nam contact met de bank op om naar een overbruggende oplossing te zoeken. Deze gaven geen gehoor aan het verzoek met het gevolg dat het tot een betalingsachterstand kwam. De [...]

Informatie met betrekking tot de dagvaardingen

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden: Aktenummer: 20141024-106

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden In onderstaande download vindt u het vonnis dat de jury heeft uitgesproken op 30 november 2014. Het Volkstribunaal is [...]

1 december 2014|Categorieën: Artikel, Het Volk tegen de Staat: info, Voorpagina|19s Reacties

In de Zaak tegen de Staat: brieven van het ministerie

In de zaak van Het Volk tegen de Staat der Nederlanden is er 1 bericht van de rechtbank Gelderland en zijn er twee brieven van de minister van Veiligheid [...]

6 november 2014|Categorieën: Artikel, Het Volk tegen de Staat: info, Voorpagina|0 Reacties

Publicaties van zaken tegen de Staat der Nederlanden

Vandaag, 1 november 2014 worden de zaken gepubliceerd in de zitting van het Volkstribunaal: Het Volk tegen de Staat der Nederlanden. De zaken zijn uitvoerig omschreven om een duidelijk beeld te geven van de criminele [...]

1 november 2014|Categorieën: Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|0 Reacties

Handleiding beoordeling onder gewoonterecht

Inleiding dagvaarding medewerkers van de Staat der Nederlanden Inleiding We willen met deze terechtzitting bereiken, dat het voor het grote publiek duidelijk wordt dat er in Nederland op grove wijze mensenrechten worden geschonden. Dat [...]

30 oktober 2014|Categorieën: Artikel, Het Volk tegen de Staat: info, Openbare Dagvaarding|0 Reacties

Lijst met gedagvaarden in de zaak Het Volk tegen de Staat der Nederlanden

Lijst met gedagvaarde medewerkers van de Staat der Nederlanden Op 24 oktober 2014 zijn de onderstaande medewerkers van de Staat der Nederlanden voor de jury van een volkstribunaal gedagvaard. Alle betrokkenen zijn vooraf in [...]

30 oktober 2014|Categorieën: Het Volk tegen de Staat: info, Openbare Dagvaarding|11s Reacties

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Ga naar de bovenkant