Op 24 juli een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechter op 2 oktober. Bewijslast bij het OM opgevraagd en ontvangen.

Op 19 september een verweerschrift bij de rechtbank Maastricht ingediend. Om zijn onschuld aan te tonen en de ambtenaren die zijn rechten hebben schonden terecht te laten wijzen, heeft Casper (volgens het Wetboek van Strafvordering art. 136) deze personen in een tegeneis gedagvaard.

Vier dagen later kreeg hij van de rechtbank een uitnodiging om 5 minuten voor de hoorzitting op 2 oktober te spreken over het bezwaar dat hij zou hebben gemaakt in zijn verweer. Hij heeft de rechtbank geantwoord dat hij geen bezwaar heeft ingediend, maar een tegeneis. Daarop heeft de rechtbank de uitnodiging ingetrokken.

Op 2 oktober is Casper met een cameraman naar de rechtbank gegaan om te verschijnen op de hoorzitting. Bij de ingang werd de cameraman de toegang geweigerd. De motivatie dat hij er was voor het vastleggen van een hoorzitting als bewijslast werd niet gehonoreerd. Ook de mededeling dat daarbij mensenrechten werden schonden had geen positieve uitwerking. Het was een huisregel dat er niet mocht worden gefilmd. De cameraman moest buiten blijven.

Bij de aanvang van de hoorzitting heeft Casper de rechter om correctie gevraagd, omdat hiermee zijn rechten als mens werden geschonden. Ze zei dat het een huisregel is dat er niet mag worden gefilmd. Hij heeft haar gezegd dat een huisregel geen mensenrechten mag schenden, zeker niet als het in de rechtbank is. Hierop kon zij niet ingaan.

Verder deelde zij mede, dat Casper onder het strafrecht geen tegenclaim kon doen, zoals hij in zijn verweer had aangegeven. Dat zou alleen in het civiel recht mogelijk zijn. De officier van Justitie ging niet inhoudelijk in op het door Casper ingediende verweerschrift, ook niet na zijn uitdrukkelijk verzoek. Hij heeft uitdrukkelijk aanspraak gemaakt op zijn rechten als mens. De rechter deelde mede dat zijn rechten onder voorwaarden zijn. Welke voorwaarden kon zij hem niet zeggen.

Nadat het OM haar eis had uitgesproken, ging de rechter over tot het uitspreken van het vonnis en nam de eis van het OM integraal over. 380 euro of 8 dagen hechtenis.

De volgende dag heeft Casper het bestuur van de rechtbank op de hoogte gesteld van de schending van mensenrechten die in haar rechtbank plaatsvindt. Op 8 oktober heeft hij een reactie ontvangen met een bijlage hoe hij bezwaar kon maken als hij het niet met de uitspraak eens was. Casper wil echter geen bezwaar maken. Hij verlangt toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel en dat werd in dit geval niet door de rechtbank geboden. Zijn verzoek aan de rechtbank was het herstel van het rechtssysteem van de Nederlandse Staat. Hier is het bestuur niet op in gegaan. Ondertussen was er al een kennisgeving naar minister Opstelten gestuurd met de mededeling dat er in zijn departement mensenrechten werden geschonden. Hierop is geen reactie gekomen. Vervolgens is er een kennisgeving naar de minister-president van de Staat der Nederlanden gestuurd, de hoogste autoriteit in Nederland met de mededeling dat er schending van mensenrechten onder zijn verantwoording worden gepleegd. Ook hierop is geen inhoudelijke reactie of correctionele maatregelen gekomen.

Daarmee heeft Casper alle verantwoordelijke personen in het rechtssysteem van de Nederlandse Staat in de gelegenheid gesteld om het bestaande rechtssysteem te redden. Blijkbaar voelt geen van de aangeschreven personen zich verantwoordelijk om een rechtssysteem volgens mensenrechten in Nederland in stand te houden. Daarmee is hij bij dit systeem aan het einde van zijn mogelijkheden gekomen. Dit systeem geeft hem geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel en is daarmee geen rechtssysteem.

Documenten en bewijslast

Pictogram

Casper Uitnodiging van de rechtbank Limburg 324.04 KB 266 downloads

Uitnodiging van de president van de rechtbank Limburg om over de ingediende klacht...
Pictogram

Dossier Casper 33.05 KB 71 downloads

In dit document vindt u een samenvatting van het verhaal van Casper. ...
Pictogram

Brief van Casper aan Minister President Rutte 771.81 KB 71 downloads

Brief aan de hoogste autoriteit van de Staat der Nederlanden, verantwoordelijk voor...
Pictogram

Casper reactie van rechtbank Maastricht 326.10 KB 130 downloads

Op 8 oktober een loze reactie van de rechtbank Limburg ontvangen. Geen correctionele...
Pictogram

Casper aan minister van Justitie Opstelten 683.86 KB 57 downloads

Kennisgeving van Casper aan de minister van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk...
Pictogram

Kennisgeving Casper aan de rechtbank Maastricht 1.52 MB 58 downloads

Na de hoorzitting is het bestuur van de rechtbank direct geïnformeerd over de schending...
Pictogram

Geluidsopname voor de rechtbank Maastricht 4.27 MB 258 downloads

Dit zijn geluidsopnames die gemaakt zijn voor de rechtbank Maastricht, omdat we van...
Pictogram

Geluidsopname hoorzitting rechtbank Maastricht 43.36 MB 278 downloads

Dit is de geluidsopname van de hoorzitting op 2 oktober in Maastricht. De rechter...
Pictogram

Verslag opname hoorzitting rechtbank 31.01 KB 113 downloads

In dit verslag staan de belangrijke punten genoteerd die te horen zijn in de opname...
Pictogram

Intrekking oproep rechtbank mbt bezwaar 86.13 KB 100 downloads

in deze brief trekt de rechtbank Maastricht de oproep om te verschijnen voor een...