De eed

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht. Op dit moment kiezen de meeste jury leden ervoor anoniem te blijven. De staat wordt niet als vriend gezien maar als een bedreiging.

Deze eed wordt echter niet anoniem afgelegd. Tilasmi Frigge geeft aan niet onder de indruk te zijn van de middelen waarmee de staat haar tegenstanders kapot maakt. Dit is door mensen financieel afhankelijk te maken door alles af te nemen, karaktermoord plegen of door te gijzelen. De staat is de crimineel zegt Tilasmi Frigge.

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht

Eed voor de dienst van het Hof voor Gewoonterecht

uit te geven aan elke gezworen vertegenwoordiger van het hof en aan alle mensen of officieren voor de handhaving van de wet die zijn aangesteld door het hof of haar sheriffs

Ik, (Mijn naam) , geboren te (Mijn geboorteplaats)  op (Mijn geboortedatum) , een mens met gezond verstand en helder bewustzijn, zweer hierbij dat ik trouw en rechtvaardig de dienst van een vertegenwoordiger van een hof voor Gewoonterecht naar mijn beste vermogen zal uitvoeren.

Ik begrijp, dat als ik faal in mijn taken of het vertrouwen en de verantwoordelijkheid van mijn dienst schaadt, ik het recht op deze positie zal verliezen en van mijn dienst kan worden ontslagen.

Ik leg deze plechtige eed vrijwillig, zonder dwang, voorbehoud of verborgen motieven af, in overeenstemming met mijn bewustzijn als een vrije mens onder de autoriteit en jurisdictie van het gewoonterecht.