Volkstribunaal #1 Rechtspraak voor en door het volk

Wie is er bovenmenselijk daarmee hij over ons kan heersen. Laten we weer samen-leven! De macht van het volk aan het volk.

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht: Het Volkstribunaal

De basis van recht

Ons rechtssysteem zou moeten zijn gebaseerd op de onvervreemdbare mensenrechten.  Met een samenleving dat de mensenrechten respecteert is het onmogelijk de medemens of de aarde te schaden.

  • Is het noodzakelijk de mensenrechten te schenden om de vrede te bewaren?

  • Weet je dat het woord ‘mens’ in de Nederlandse wetgeving helemaal niet voorkomt?

  • Hoe kunnen onze rechten als mens dan door de wet worden gewaarborgd?
  • Wat kunnen we doen om dit te herstellen?

VOLKSTRIBUNAAL

(Volgens Wikipedia) Een opinietribunaal (ook volkerentribunaal) is een tribunaal voor bijzondere rechtspleging waaraan naast eminente juristen ook andere intellectuelen deelnemen, onafhankelijk van enige staatsinstantie. Deze burgerinitiatieven worden opgericht naar aanleiding van schendingen van mensenrechten of van de rechten van volkeren. Het zijn in deze gevallen de burgers zelf die slachtoffer zijn of hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigende niet-gouvernementele organisaties die het tribunaal oprichten.

Waarom een Volkstribunaal?

We willen meer duidelijkheid geven over wat volgens ons recht is. Momenteel zijn het alleen ‘professionele’ ambtenaren die over ons oordelen. De onafhankelijkheid en objectiviteit van hun handelen wordt echter door vele ervaringen in twijfel gesteld. Bovendien baseren zij hun uitspraken op wetgeving die zij zelf hebben gecreëerd en die strijdig is met de mensenrechten.

Eerlijke rechtspraak kan je alleen verkrijgen over universele wetten, in dit geval het Natuurlijk Recht of ons geboorterecht. En een rechtsgeldige uitspraak kan slechts gedaan worden door een groep mensen, die geen persoonlijk belang hebben bij een uitspraak en oordelen met gezond verstand en geweten. Niemand kan zich beroepen op titel of status.

We hebben als mensen recht op een eerlijk proces en als een bestaand systeem niet naar behoren functioneert, dan hebben we allemaal onze verantwoording om dat te corrigeren. Als ik wacht totdat ik slachtoffer wordt van een systeem, dan is het voor mij te laat. Help daarom anderen die nu slachtoffer zijn, zodat u het straks niet hoeft te zijn.

We hebben met verschillende rechtszaken vastgesteld, dat de rechters in Nederland de mensenrechten niet respecteren. We hebben echter recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces (volgens verdragen). Als de Staat der Nederlanden dit met haar rechtssysteem ons niet kan bieden, dan kunnen we alleen nog maar op de basis van het natuurlijk recht teruggrijpen en dat is ons geboorterecht.

Als u meer wilt weten hoe men een volkstribunaal opzet en uitvoert, lees dan onze handleiding.

Met deze website willen we een ander licht werpen op wat recht is.

De nationale wetgeving geeft aan dat ze op mensenrechten is gebaseerd en deze voorrang hebben op nationale wetgeving (zie grondwet artikel 93). Echter, in het Koninkrijk der Nederlanden wonen geen mensen, alleen Natuurlijke Personen. Dit is een juridische fictie die verwijst naar de mens. Deze verwijzing is echter niet juridische vastgelegd.

Hier willen we uit de fictie van een staatssysteem stappen en op weg gaan naar werkelijk waarnemen. Loopt u een stukje mee?

Een slaaf is iemand die onder dreiging van geweld of vrijheidsberoving de vruchten van zijn arbeid moet afstaan aan iemand anders. Daarmee voldoet de belastingbetaler aan de definitie slaaf. Als u meent geen slaaf te zijn, stop dan maar eens met betalen…

Dit houdt niet in dat u in een menselijke samenleving geen verantwoording heeft naar uw medemens en uzelf. U kunt dit echter niet afkopen (vervreemden).

Leven in vrijheid is niet gedwongen worden om dingen te doen of niet te doen. Je bent vrij om alles te doen, zolang je anderen en hun leefomgeving geen schade toebrengt. Je doet dit vanuit een onvervreemdbaar geweten van wat goed en juist is, in respect met je omgeving. Je beseft dat je omgeving belangrijk is voor je geluksbeleving en overleving.

Vrijheid is ook er zorg voor te dragen (verantwoording te nemen) dat een ieders rechten worden gerespecteerd. De schending van een ander zijn rechten is een schending van jouw rechten. Als een schending wordt getolereerd, dan is dat een vrijbrief om het opnieuw te doen. Schending van mensenrechten dient door de omgeving te worden gecorrigeerd en zeker niet getolereerd.

Regeren schendt per definitie mensenrechten. Een (gekozen) minderheid legt hierbij de meerderheid zijn normen en waarden op. Deze minderheid zegt recht te spreken, maar bepaalt zelf de regels. En daarom menen ze dat ze zich zelf niet aan de regels hoeven te houden. Ze verheffen zich boven het volk.

Bovendien beweren ze het mandaat van het volk te hebben. Ze kunnen echter handelingen doorvoeren, die de mensen die het mandaat hebben (af-)gegeven helemaal niet hebben.

Laatste geplaatste berichten

2612 2021

Vrijheid begint bij gezondheid

By |26 december 2021|1 Reactie

Vrijheid en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Dat geldt zeker nu met de hele kroon-maatregelen. Er worden voor ons beslissingen genomen voor onze gezondheid die onze vrijheid zeker niet ten goede komt.Naar mijn overtuiging is de relatie vrijheid-gezondheid niet omgekeerd evenredig, dus hoe minder vrijheid, hoe meer gezondheid.Voor mij is vrijheid = gezondheid. Ik ervaar dit de afgelopen 15 jaar aan den lijve. [...]

2001 2018

Wat zijn Mensenrechten

By |20 januari 2018|0 Reacties

Het is niet zo eenvoudig als het lijkt om een eenduidige definitie van de mensenrechten te geven. Ook is het niet makkelijk om dit uit te leggen aan mensen die geloven in het huidige rechtssysteem en daardoor gewend zijn om hun verantwoording af te geven. Dit geldt voor zowel de voorstanders als de tegenstanders. Beide groepen geloven in dit systeem [...]

207 2017

Wie is het Volkstribunaal

By |2 juli 2017|0 Reacties

Vrouwe Justitia U bent het Volkstribunaal. Het Volkstribunaal is geen organisatie of inrichting met (betaalde) werknemers. Het Volkstribunaal is een middel tot rechtspraak. De enige voorwaarde voor een rechtsgeldige rechtspraak is dat de mensenrechten van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan dan spreekt men van een Volkstribunaal. Daarmee is een Volkstribunaal niet te koop, overdraagbaar [...]

Wat is een Volkstribunaal

  • Rechtspraak als bescherming en uitvoering van de fundamentele mensenrechten

  • De mens niet meer ‘behandelt’ als handelswaar (rechtspersoon) in een maatschappij (bedrijf)

  • Op je verantwoording worden gewezen door gelijkwaardigen

  • Verandering komt van binnenuit. Ontdek wie je bent door wat je doet

  • Transformatie van geregeerd worden naar besturen

  • Het Natuurlijk Recht is niet ondergeschikt aan nationale of internationale wetgeving. Het is de basis van al het recht en kent geen titels of functies. Iedereen is mens in gelijkwaardigheid. Regeringsleiders kunnen zich daarmee ook niet verschuilen achter hun eigen wetgeving.

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht: Het Volkstribunaal