Zaak Javier tegen de Staat

De zaak

Javier raakte door een bedrijfsongeval werkeloos. hij kwam in betalingsproblemen met zijn hypotheek en nam contact met de bank op om naar een overbruggende oplossing te zoeken. Deze gaven geen gehoor aan het verzoek met het gevolg dat het tot een betalingsachterstand kwam. De bank verlangde een punctuele betaling.

Op zoek naar een oplossing kwam Javier er achter dat vele banken secutarisatie van de originele leenovereenkomst plegen. Dit houdt in dat de overeenkomst – die een waardedocument is – wordt doorverkocht aan een andere instantie. De bank is daarmee niet meer in het bezit van dit document en kan geen rechten meer ontlenen aan de inhoud.

Hierop heeft Javier de bank verzocht tot inzage van de originele overeenkomst. De bank reageerde niet en zette de gedwongen verkoop door (zie Productie 10, markering 2 en 3 en productie 11 die bij het verweerschrift bij de rechtbank is aangeboden).

Als het uiteindelijk voor de rechter komt, dan wordt er inhoudelijk niet op de feiten ingegaan die Javier met het verweerschrift inbrengt.

In de beschikking schrijft de rechter: “Met de verzoekster is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat partijen afspraken hebben gemaakt over de wijze van (af)betaling en dat belanghebbenden het door hen aan de verzoekster verschuldigde bedrag niet hebben gestort op een door verzoekster aangegeven rekening.” (zie beschikking rechtbank blz. 2, markering 1) De originele leenovereenkomst is het enige bewijs dat er een contract is. Dit dient bij de zitting voor de rechter aanwezig te zijn. Hierover wordt in de beschikking niet gesproken.

Het handelt hier eigenlijk helemaal niet om een rechtszitting, maar om de behandeling van een verzoekschrift. Dit wordt echter door een vermeende rechter gedaan. Deze rechter is uiteindelijk geen rechter, maar een administrator. In deze procedure wordt een mens vervreemd van zijn eigendommen, zonder dat hij zich werkelijk daartegen kan verweren. De zittende rechter schendt hier de mensenrechten, omdat ze het vervreemden van eigendom legaliseert. Het vervreemden van eigendom zonder mogelijk verweer is een schending van mensenrechten.

Documenten en bewijslast

Pictogram

Brief aan Javier van de rechtbank Overijssel 809.72 KB 156 downloads

Ook de rechtbank van Overijssel ziet geen kwaad in het schenden van mensenrechten....
Pictogram

Brief aan Javier van de Minister-President 301.89 KB 149 downloads

Brief van de minister-president waarin de verantwoording voor de rechtspraak en het...
Pictogram

Brief aan Javier van de minister van Justitie 459.57 KB 156 downloads

Standaard brief van de minister van Justitie en Vuiligheid, dat hij niet verantwoordelijk...
Pictogram

Dossier Javier Melfor 28.59 KB 150 downloads

In dit document staat een korte samenvatting van de zaak Javier ...
Pictogram

Brief van Javier aan Minister President Rutte 193.45 KB 118 downloads

Kennisgeving aan de minister-president over de noodtoestand waarin het rechtssysteem...
Pictogram

Javier aan minister van Jusitie Opstelten 154.57 KB 101 downloads

In deze kennisgeving wordt de minister van Justitie en Veiligheid op de hoogte gesteld...
Pictogram

Kennisgeving rechtbank Zwolle 470.57 KB 101 downloads

In dit document aan de Rechtbank Zwolle wordt het bestuur van op de hoogte gebracht...
Pictogram

Beschikking van de rechtbank Zwolle 864.80 KB 128 downloads

In de uitspraak wordt het verweer van Javier genegeerd ...
Pictogram

Javier productie 11 van verweerschrift 242.47 KB 118 downloads

In dit document staat de bevestiging dat de bank niet inhoudelijk heeft gereageerd...
Pictogram

Javier productie 10 van verweerschrift 1.37 MB 104 downloads

Bij markering 2 en 3 in dit document wordt de claim van de bank in twijfel gesteld....