In de zaak van Het Volk tegen de Staat der Nederlanden is er 1 bericht van de rechtbank Gelderland en zijn er twee brieven van de minister van Veiligheid en Justitie  binnen gekomen.

Hierin adviseert de rechtbank om in de uitspraak te berusten en zich verdere moeite te besparen.

De tweede brief is gericht aan Toos, in antwoord op haar brief van 17 oktober die ze in werkelijkheid op 30 september had verstuurd. De brief is gedateerd op 4 november, terwijl deze op 4 november bij ons is ontvangen.

Zoals u kunt lezen, stelt de minister zich niet verantwoordelijk voor het schenden van mensenrechten binnen de Nederlandse rechtspraak. Hij schuift deze af op de rechtbank, hoewel hij vermeldt dat deze niet verplicht is hierop te reageren.

De derde brief is aan de secretaris van het forum van het volkstribunaal met de mededeling dat het volkstribunaal geen juridische status heeft. Echter, het volkstribunaal hanteert de mensenrechten en blijkbaar hebben deze rechten voor de minister van Justitie en de minister-president geen juridische betekenis.

Dit is nog eens een bevestiging dat rechtspreken in Nederland een vrijblijvende aangelegenheid is en niemand daarvoor de verantwoording wenst te nemen. Toch allemaal mensen die daar dik voor worden betaald. Als het rechtssysteem van de Staat der Nederlanden faalt, dan kunnen we als burgers alleen nog teruggrijpen op de oerrechtspraak, het Volkstribunaal, waar alleen volgens geweten en gezond verstand wordt geoordeeld.

Deze brieven zijn echter geen officieel verweer van de gedaagden en zullen daarom niet ter beoordeling in de zaak worden meegenomen.

Overige binnengekomen brieven

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Toos van de rechtbank Maastricht

243.95 KB - 194 downloads - Datum: 2 oktober 2014

Bevestiging van de Rechtbank Limburg, dat je als mens geen toegang hebt tot een daadwerkelijk rechtsmiddel. Dit is een directe schending van het recht op verdediging. De Staat dient een ieder toegang daartoe te geven. Anders kan ze geen aanspraak maken op haar alleenrecht op rechtsspraak en haar machtsmonopolie.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Casper reactie van rechtbank Maastricht

326.10 KB - 116 downloads - Datum: 8 oktober 2014

Op 8 oktober een loze reactie van de rechtbank Limburg ontvangen. Geen correctionele maatregelen.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Jasper van de Rechtbank Gelderland

121.05 KB - 129 downloads - Datum: 21 oktober 2014

Het bestuur van de rechtbank Gelderland maakt het wel heel bont. Ze adviseert om in het oordeel te berusten en zich verdere moeite te besparen.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Jan Reactie van de minister van Justitie

173.86 KB - 213 downloads - Datum: 4 november 2014

Brief van de minister van Justitie naar aanleiding van de kennisgeving over het schenden van mensenrechten. De minister neemt niet de verantwoording voor de rechtspraak in Nederland?

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Jasper van minister van Justitie

483.97 KB - 106 downloads - Datum: 4 november 2014

Een brief de minister van Justitie dat hij niet verantwoordelijk is voor de rechtspraak in Nederland. De brief aan de rechtbank zou aan het goede adres zijn. De rechtbank denkt daar weer anders over.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Javier van de minister van Justitie

459.57 KB - 144 downloads - Datum: 4 november 2014

Standaard brief van de minister van Justitie en Vuiligheid, dat hij niet verantwoordelijk is voor de rechtspraak in Nederland. Daarvoor dient u bij de rechtbank te zijn.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Jan van de Minister-President

94.43 KB - 154 downloads - Datum: 5 november 2014

Ook de minister-president neemt niet de verantwoordelijkheid voor het schenden van mensenrechten door zijn medewerkers cq. volgelingen.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Javier van de Minister-President

301.89 KB - 129 downloads - Datum: 5 november 2014

Brief van de minister-president waarin de verantwoording voor de rechtspraak en het schenden van mensenrechten wordt afgeschoven.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Brief aan Javier van de rechtbank Overijssel

809.72 KB - 146 downloads - Datum: 6 november 2014

Ook de rechtbank van Overijssel ziet geen kwaad in het schenden van mensenrechten. Ze zijn gehouden aan hun procedures en proberen alles in een klacht om te zetten. Hier is echter geen sprake van een klacht, maar van een buiten werking treden van een rechtssysteem.

Downloaden"> Icoon

Downloaden">Casper Uitnodiging van de rechtbank Limburg

324.04 KB - 252 downloads - Datum: 10 november 2014

Uitnodiging van de president van de rechtbank Limburg om over de ingediende klacht te komen praten. Welke klacht?