De zaak

Het begint met een alcoholcontrole die de politie midden in de nacht doet op een locatie in Friesland. De agent vraagt Jan of hij wil meewerken aan een alcoholcontrole. Daarop vraagt Jan de betreffende agent vriendelijk wat de reden van de aanhouding is. De agent deelt mede dat ze een alcoholcontrole aan het doorvoeren zijn. Jan wijst de agent erop dat dit niet de vraag was, maar wil weten wat hij niet juist heeft gedaan daarmee hij wordt aangehouden.

De agent vraagt nogmaals of hij wil meewerken. Hierop slaat Jan het aanbod vriendelijk af. Ook weigert Jan zich met de Natuurlijk Persoon te identificeren, mede omdat de agent geen reden kan geven waarom de aanhouding plaatsvindt.

De agent deelt Jan mede, dat hij dan mee moet naar het bureau. Jan geeft te kennen dit onder protest te doen.

Op het bureau wordt de bloedproef afgeblazen en Jan wordt vastgezet.

Na verloop van tijd verschijnen er twee agenten in de deuropening van zijn cel. De een vraagt aan de ander of hij ook alcohol ruikt. De ander bevestigt dit. Daarmee is dan juridisch vastgesteld dat Jan gedronken zou hebben. Later wordt hij daarvoor veroordeeld.

Documenten en bewijslast

Pictogram

Brief aan Jan van de Minister-President 94.43 KB 179 downloads

Ook de minister-president neemt niet de verantwoordelijkheid voor het schenden van...
Pictogram

Jan Reactie van de minister van Justitie 173.86 KB 232 downloads

Brief van de minister van Justitie naar aanleiding van de kennisgeving over het schenden...
Pictogram

Brief van ministerie aan Jan 173.86 KB 155 downloads

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014 als reactie...
Pictogram

Vonnis Jan 497.10 KB 193 downloads

Vonnis van Jan ontvangen op 29 oktober 2014. Het is niet getekend en niet voorzien...
Pictogram

Samenvatting van het dossier van Jan de Gries 29.39 KB 158 downloads

In dit document is de zaak Jan de Gries samengevat ...
Pictogram

Kennisgeving van Jan aan Minister President 260.62 KB 144 downloads

Dit is het document dat Jan aan minister-president Rutte heeft gestuurd om hem op...
Pictogram

Jan aan minister van Justitie Opstelten 219.08 KB 132 downloads

Brief van Jan aan de minister van Justitie en Veiligheid om hem op de hoogte te stellen...
Pictogram

Jan 2e akte van grieven 577.78 KB 120 downloads

Akte van grieven ingediend na de uitspraak van de rechter ...
Pictogram

Jan akte van grieven 1.36 MB 149 downloads

Verweer richting de rechtbank om de ten laste leggingen te weerleggen ...
Pictogram

Jan akte van verwijzing 209.96 KB 151 downloads

Verweer van 19 september 2014 naar de rechtbank ter weerlegging van het ten laste...