De eed

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht wordt in dit geval in de meeste gevallen anoniem afgelegd. Niemand van de juryleden voelt zich veilig in deze staat en kiest voor anonimiteit om repressailles te voorkomen.

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht

Eed voor de dienst van het Hof voor Gewoonterecht

uit te geven aan elke gezworen vertegenwoordiger van het hof en aan alle mensen of officieren voor de handhaving van de wet die zijn aangesteld door het hof of haar sheriffs

Ik, (Mijn naam) , geboren te (Mijn geboorteplaats)  op (Mijn geboortedatum) , een mens met gezond verstand en helder bewustzijn, zweer hierbij dat ik trouw en rechtvaardig de dienst van een vertegenwoordiger van een hof voor Gewoonterecht naar mijn beste vermogen zal uitvoeren.

Ik begrijp, dat als ik faal in mijn taken of het vertrouwen en de verantwoordelijkheid van mijn dienst schaadt, ik het recht op deze positie zal verliezen en van mijn dienst kan worden ontslagen.

Ik leg deze plechtige eed vrijwillig, zonder dwang, voorbehoud of verborgen motieven af, in overeenstemming met mijn bewustzijn als een vrije mens onder de autoriteit en jurisdictie van het gewoonterecht.