In het proces van het Volk tegen de Staat der Nederlanden volgen hier de ingebrachte zaken

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zaak van Casper tegen de Staat

Op 24 juli een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechter op 2 oktober. Bewijslast bij het OM opgevraagd en ontvangen.

Op 19 september een verweerschrift bij de rechtbank Maastricht ingediend. Om zijn onschuld aan te tonen en de ambtenaren die zijn rechten hebben schonden terecht te laten wijzen, heeft Casper (volgens het Wetboek van Strafvordering art. 136) deze personen in een tegeneis gedagvaard.

Vier dagen later kreeg hij van de rechtbank een uitnodiging om 5 minuten voor de hoorzitting op 2 oktober te spreken over het bezwaar dat hij zou hebben gemaakt in zijn verweer. Hij heeft de rechtbank geantwoord dat hij geen bezwaar heeft ingediend, maar een tegeneis. Daarop heeft de rechtbank de uitnodiging ingetrokken.

Op 2 oktober is Casper met een cameraman naar de rechtbank gegaan om te verschijnen op de hoorzitting. Bij de ingang werd de cameraman de toegang geweigerd. De motivatie dat hij er was voor het vastleggen van een hoorzitting als bewijslast werd niet gehonoreerd. Ook de mededeling dat daarbij mensenrechten werden schonden had geen positieve uitwerking. Het was een huisregel dat er niet mocht worden gefilmd. De cameraman moest buiten blijven.

Bij de aanvang van de hoorzitting heeft Casper de rechter om correctie gevraagd, omdat hiermee zijn rechten als mens werden geschonden. Ze zei dat het een huisregel is dat er niet mag worden gefilmd. Hij heeft haar gezegd dat een huisregel geen mensenrechten mag schenden, zeker niet als het in de rechtbank is. Hierop kon zij niet ingaan.

Verder deelde zij mede, dat Casper onder het strafrecht geen tegenclaim kon doen, zoals hij in zijn verweer had aangegeven. Dat zou alleen in het civiel recht mogelijk zijn. De officier van Justitie ging niet inhoudelijk in op het door Casper ingediende verweerschrift, ook niet na zijn uitdrukkelijk verzoek. Hij heeft uitdrukkelijk aanspraak gemaakt op zijn rechten als mens. De rechter deelde mede dat zijn rechten onder voorwaarden zijn. Welke voorwaarden kon zij hem niet zeggen.

Nadat het OM haar eis had uitgesproken, ging de rechter over tot het uitspreken van het vonnis en nam de eis van het OM integraal over. 380 euro of 8 dagen hechtenis.

De volgende dag heeft Casper het bestuur van de rechtbank op de hoogte gesteld van de schending van mensenrechten die in haar rechtbank plaatsvindt. Op 8 oktober heeft hij een reactie ontvangen met een bijlage hoe hij bezwaar kon maken als hij het niet met de uitspraak eens was. Casper wil echter geen bezwaar maken. Hij verlangt toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel en dat werd in dit geval niet door de rechtbank geboden. Zijn verzoek aan de rechtbank was het herstel van het rechtssysteem van de Nederlandse Staat. Hier is het bestuur niet op in gegaan. Ondertussen was er al een kennisgeving naar minister Opstelten gestuurd met de mededeling dat er in zijn departement mensenrechten werden geschonden. Hierop is geen reactie gekomen. Vervolgens is er een kennisgeving naar de minister-president van de Staat der Nederlanden gestuurd, de hoogste autoriteit in Nederland met de mededeling dat er schending van mensenrechten onder zijn verantwoording worden gepleegd. Ook hierop is geen inhoudelijke reactie of correctionele maatregelen gekomen.

Daarmee heeft Casper alle verantwoordelijke personen in het rechtssysteem van de Nederlandse Staat in de gelegenheid gesteld om het bestaande rechtssysteem te redden. Blijkbaar voelt geen van de aangeschreven personen zich verantwoordelijk om een rechtssysteem volgens mensenrechten in Nederland in stand te houden. Daarmee is hij bij dit systeem aan het einde van zijn mogelijkheden gekomen. Dit systeem geeft hem geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel en is daarmee geen rechtssysteem.

Documenten en bewijslast

Pictogram

Casper Uitnodiging van de rechtbank Limburg 324.04 KB 266 downloads

Uitnodiging van de president van de rechtbank Limburg om over de ingediende klacht...
Pictogram

Dossier Casper 33.05 KB 71 downloads

In dit document vindt u een samenvatting van het verhaal van Casper. ...
Pictogram

Brief van Casper aan Minister President Rutte 771.81 KB 70 downloads

Brief aan de hoogste autoriteit van de Staat der Nederlanden, verantwoordelijk voor...
Pictogram

Casper reactie van rechtbank Maastricht 326.10 KB 130 downloads

Op 8 oktober een loze reactie van de rechtbank Limburg ontvangen. Geen correctionele...
Pictogram

Casper aan minister van Justitie Opstelten 683.86 KB 57 downloads

Kennisgeving van Casper aan de minister van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk...
Pictogram

Kennisgeving Casper aan de rechtbank Maastricht 1.52 MB 58 downloads

Na de hoorzitting is het bestuur van de rechtbank direct geïnformeerd over de schending...
Pictogram

Geluidsopname voor de rechtbank Maastricht 4.27 MB 257 downloads

Dit zijn geluidsopnames die gemaakt zijn voor de rechtbank Maastricht, omdat we van...
Pictogram

Geluidsopname hoorzitting rechtbank Maastricht 43.36 MB 277 downloads

Dit is de geluidsopname van de hoorzitting op 2 oktober in Maastricht. De rechter...
Pictogram

Verslag opname hoorzitting rechtbank 31.01 KB 113 downloads

In dit verslag staan de belangrijke punten genoteerd die te horen zijn in de opname...
Pictogram

Intrekking oproep rechtbank mbt bezwaar 86.13 KB 100 downloads

in deze brief trekt de rechtbank Maastricht de oproep om te verschijnen voor een...

De zaak van Toos tegen de Staat

Zaak Toos Nijenhuis tegen deurwaarder van de belastingdienst, die een beslaglegging op haar huis had gedaan waarbij geen mogelijkheid tot een eerlijk proces door de rechtbank wordt geboden.

Na lange tijd een briefwisseling met de belastingdienst te hebben gevoerd over de rechtsgeldigheid van de aanslagen, komt er uiteindelijk een dwangbevel tot betaling. Echter het dwangbevel is niet ondertekend en er staat geen naam onder. Het is dus geen rechtsgeldige vordering. Dan komt de deurwaarder van de belastingdienst (niet onpartijdig) met een betekend exploot. Hij doet een beslaglegging op haar huis met zijn betekening. Hij is de eerste die een handtekening onder een document of vordering zet. Hij maakt met zijn handtekening van een ongeldige vordering een rechtsgeldig vordering. Na herhaald aandringen op de rechtsgeldigheid waarop hij zijn handelingen baseert, krijgt Toos geen reactie. Het behoort echter tot zijn taak om te controleren of de vordering rechtsgeldig is. Deurwaarder Dassen heeft zich strafbaar gemaakt aan fraude, valsheid in geschrifte, meineed, zelfverrijking etc. Middels een dagvaarding voor een strafrechtzitting wilde Toos dit door een rechter laten rechtspreken.

De hele procedure voor een dagvaarding binnen het strafrecht was exact gevolgd, zoals het op de site van rechtspraak.nl site stond aangegeven. De aangegeven procedure was misleidend, want op de dag van de rolzitting bleek dat er op de rechtbank geen rolzittingen voor strafzaken waren. Een uur later was de tekst hierover van de site. De rechtbank stelt dat alleen het openbaar Ministerie kan dagvaarden binnen het strafrecht. Dit betekent geen eerlijk proces en geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een mens en dus het schenden van mensenrechten.

Documenten en bewijslast

Pictogram

Dossier Toos 31.61 KB 224 downloads

In dit document staat een samenvatting van de zaak van Toos tegen de Staat der Nederlanden ...
Pictogram

Toos reactie van ministerie 92.84 KB 158 downloads

Reactie op 16 oktober 2014 van het ministerie van algemene zaken op de kennisgeving...
Pictogram

Toos aan Minister President Rutte 264.97 KB 171 downloads

Kennisgeving van 6 oktober 2014 aan minister-president Rutte dat de Staat der Nederlanden...
Pictogram

Brief aan Toos van de rechtbank Maastricht 243.95 KB 233 downloads

Bevestiging van de Rechtbank Limburg, dat je als mens geen toegang hebt tot een daadwerkelijk...
Pictogram

Toos reactie van rechtbank Maastricht 243.95 KB 134 downloads

Dit is de brief van 2 oktober 2014 die Toos ontving van de rechtbank naar aanleiding...
Pictogram

Toos aan Minister van Justitie Opstelten 236.25 KB 128 downloads

Kennisgeving van 30 september 2014 aan minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten...
Pictogram

Toos aan rechtbank Maastricht 409.40 KB 122 downloads

Kennisgeving op 26 september 2014 aan het bestuur van de rechtbank Maastricht in...
Pictogram

Toos indiening dagvaarding bij de rechtbank Maastricht 740.89 KB 160 downloads

In dit document staat de dagvaarding zoals Toos die heeft af laten geven aan de belastingdeurwaarder...

  Zaak Jan tegen de Staat

  De zaak

  Het begint met een alcoholcontrole die de politie midden in de nacht doet op een locatie in Friesland. De agent vraagt Jan of hij wil meewerken aan een alcoholcontrole. Daarop vraagt Jan de betreffende agent vriendelijk wat de reden van de aanhouding is. De agent deelt mede dat ze een alcoholcontrole aan het doorvoeren zijn. Jan wijst de agent erop dat dit niet de vraag was, maar wil weten wat hij niet juist heeft gedaan daarmee hij wordt aangehouden.

  De agent vraagt nogmaals of hij wil meewerken. Hierop slaat Jan het aanbod vriendelijk af. Ook weigert Jan zich met de Natuurlijk Persoon te identificeren, mede omdat de agent geen reden kan geven waarom de aanhouding plaatsvindt.

  De agent deelt Jan mede, dat hij dan mee moet naar het bureau. Jan geeft te kennen dit onder protest te doen.

  Op het bureau wordt de bloedproef afgeblazen en Jan wordt vastgezet.

  Na verloop van tijd verschijnen er twee agenten in de deuropening van zijn cel. De een vraagt aan de ander of hij ook alcohol ruikt. De ander bevestigt dit. Daarmee is dan juridisch vastgesteld dat Jan gedronken zou hebben. Later wordt hij daarvoor veroordeeld.

  Documenten en bewijslast

  Pictogram

  Brief aan Jan van de Minister-President 94.43 KB 178 downloads

  Ook de minister-president neemt niet de verantwoordelijkheid voor het schenden van...
  Pictogram

  Jan Reactie van de minister van Justitie 173.86 KB 231 downloads

  Brief van de minister van Justitie naar aanleiding van de kennisgeving over het schenden...
  Pictogram

  Brief van ministerie aan Jan 173.86 KB 154 downloads

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014 als reactie...
  Pictogram

  Vonnis Jan 497.10 KB 193 downloads

  Vonnis van Jan ontvangen op 29 oktober 2014. Het is niet getekend en niet voorzien...
  Pictogram

  Samenvatting van het dossier van Jan de Gries 29.39 KB 157 downloads

  In dit document is de zaak Jan de Gries samengevat ...
  Pictogram

  Kennisgeving van Jan aan Minister President 260.62 KB 144 downloads

  Dit is het document dat Jan aan minister-president Rutte heeft gestuurd om hem op...
  Pictogram

  Jan aan minister van Justitie Opstelten 219.08 KB 132 downloads

  Brief van Jan aan de minister van Justitie en Veiligheid om hem op de hoogte te stellen...
  Pictogram

  Jan 2e akte van grieven 577.78 KB 120 downloads

  Akte van grieven ingediend na de uitspraak van de rechter ...
  Pictogram

  Jan akte van grieven 1.36 MB 149 downloads

  Verweer richting de rechtbank om de ten laste leggingen te weerleggen ...
  Pictogram

  Jan akte van verwijzing 209.96 KB 151 downloads

  Verweer van 19 september 2014 naar de rechtbank ter weerlegging van het ten laste...

  Zaak Javier tegen de Staat

  De zaak

  Javier raakte door een bedrijfsongeval werkeloos. hij kwam in betalingsproblemen met zijn hypotheek en nam contact met de bank op om naar een overbruggende oplossing te zoeken. Deze gaven geen gehoor aan het verzoek met het gevolg dat het tot een betalingsachterstand kwam. De bank verlangde een punctuele betaling.

  Op zoek naar een oplossing kwam Javier er achter dat vele banken secutarisatie van de originele leenovereenkomst plegen. Dit houdt in dat de overeenkomst – die een waardedocument is – wordt doorverkocht aan een andere instantie. De bank is daarmee niet meer in het bezit van dit document en kan geen rechten meer ontlenen aan de inhoud.

  Hierop heeft Javier de bank verzocht tot inzage van de originele overeenkomst. De bank reageerde niet en zette de gedwongen verkoop door (zie Productie 10, markering 2 en 3 en productie 11 die bij het verweerschrift bij de rechtbank is aangeboden).

  Als het uiteindelijk voor de rechter komt, dan wordt er inhoudelijk niet op de feiten ingegaan die Javier met het verweerschrift inbrengt.

  In de beschikking schrijft de rechter: “Met de verzoekster is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat partijen afspraken hebben gemaakt over de wijze van (af)betaling en dat belanghebbenden het door hen aan de verzoekster verschuldigde bedrag niet hebben gestort op een door verzoekster aangegeven rekening.” (zie beschikking rechtbank blz. 2, markering 1) De originele leenovereenkomst is het enige bewijs dat er een contract is. Dit dient bij de zitting voor de rechter aanwezig te zijn. Hierover wordt in de beschikking niet gesproken.

  Het handelt hier eigenlijk helemaal niet om een rechtszitting, maar om de behandeling van een verzoekschrift. Dit wordt echter door een vermeende rechter gedaan. Deze rechter is uiteindelijk geen rechter, maar een administrator. In deze procedure wordt een mens vervreemd van zijn eigendommen, zonder dat hij zich werkelijk daartegen kan verweren. De zittende rechter schendt hier de mensenrechten, omdat ze het vervreemden van eigendom legaliseert. Het vervreemden van eigendom zonder mogelijk verweer is een schending van mensenrechten.

  Documenten en bewijslast

  Pictogram

  Brief aan Javier van de rechtbank Overijssel 809.72 KB 156 downloads

  Ook de rechtbank van Overijssel ziet geen kwaad in het schenden van mensenrechten....
  Pictogram

  Brief aan Javier van de Minister-President 301.89 KB 149 downloads

  Brief van de minister-president waarin de verantwoording voor de rechtspraak en het...
  Pictogram

  Brief aan Javier van de minister van Justitie 459.57 KB 156 downloads

  Standaard brief van de minister van Justitie en Vuiligheid, dat hij niet verantwoordelijk...
  Pictogram

  Dossier Javier Melfor 28.59 KB 150 downloads

  In dit document staat een korte samenvatting van de zaak Javier ...
  Pictogram

  Brief van Javier aan Minister President Rutte 193.45 KB 118 downloads

  Kennisgeving aan de minister-president over de noodtoestand waarin het rechtssysteem...
  Pictogram

  Javier aan minister van Jusitie Opstelten 154.57 KB 101 downloads

  In deze kennisgeving wordt de minister van Justitie en Veiligheid op de hoogte gesteld...
  Pictogram

  Kennisgeving rechtbank Zwolle 470.57 KB 101 downloads

  In dit document aan de Rechtbank Zwolle wordt het bestuur van op de hoogte gebracht...
  Pictogram

  Beschikking van de rechtbank Zwolle 864.80 KB 128 downloads

  In de uitspraak wordt het verweer van Javier genegeerd ...
  Pictogram

  Javier productie 11 van verweerschrift 242.47 KB 118 downloads

  In dit document staat de bevestiging dat de bank niet inhoudelijk heeft gereageerd...
  Pictogram

  Javier productie 10 van verweerschrift 1.37 MB 104 downloads

  Bij markering 2 en 3 in dit document wordt de claim van de bank in twijfel gesteld....
  Ga naar de bovenkant