Lijst met gedagvaarde medewerkers van de Staat der Nederlanden

Op 24 oktober 2014 zijn de onderstaande medewerkers van de Staat der Nederlanden voor de jury van een volkstribunaal gedagvaard. Alle betrokkenen zijn vooraf in de gelegenheid gesteld om binnen hun ambt en verantwoording het ten laste gelegde te corrigeren. Niemand van de gedagvaarden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Daarmee was er binnen het rechtssysteem van de Staat der Nederlanden geen mogelijkheid meer om dit te corrigeren.

Om de verantwoordelijken terecht te wijzen worden ze nu gedagvaard voor een jury van 25 leden.

De gedaagden hebben 10 dagen na dagtekening van de dagvaarding de tijd om zich te melden bij het tribunaal. Ze kunnen dan kenbaar maken of ze zich wensen te verweren tegen de tenlastelegging. Als ze van hun recht op verweer geen gebruik maken, dan zal de zitting zonder de gedaagde partijen worden voortgezet. Dit loopt op 4 november 2014 af.

mw. A. Schutte

Bestuurders rechtbank Maastricht
dhr. P.W.E.C. Pulles, president en voorzitter
dhr. L.A. Gruiters, rechterlijk lid

Verantwoordelijke rechter in uitspraak vonnis met parketnummer 96-061682-14

Bestuurders Rechtbank Noord-Nederland:
A.R. van der Winkel ( president en voorzitter)
J.B. de Groot (rechterlijk bestuurslid)
M.H. van Kuijk (niet-rechterlijk bestuurslid)

L. A. van Son
I. de Waal-van Wessem
S. Kuypers
B. Molenaar
R.J. Jeu
J.T. van Belzen
N.K. van den Dungen- Dijkstra
G.A. van Der Straaten
H.P.M. Kester Bik

Bestuurders van de rechtbank Gelderland:
H.C. Naves, president en voorzitter en zittende rechter
M.J. Blaisse, rechterlijk bestuurslid
M. Commelin, niet-rechterlijk bestuurslid
M.C. van der Mei
F.M.T. Quaadvliet
mw. M.H.S Lebens-de Mug

Bestuurders rechtbank Overijssel:
Dhr. T. Avedissian, president
Dhr. G.G. Vermeulen, rechterlijk bestuurslid
Mw. C.W.M. Biemans, niet-rechterlijk bestuurslid

dhr. I.W. Opstelten, minister van Justitie en Veiligheid
dhr. Mark Rutte, Minister President van de Staat der Nederlanden