Waarom zou je je aansluiten bij het volkstribunaal? Het volkstribunaal is voor en door het volk. Steeds meer mensen wordt het duidelijk dat het huidige rechtssysteem niet meer werkt. Het ministerie van Justitie beschermt zijn eigen medewerkers van politie tot aan de ministers zelf toe. Jeugdzorg kan kinderen wegnemen waarbij de ouders en de kinderen vogelvrij zijn en de medewerkers onschendbaar voor rechtsvervolging. Banken kunnen enorme economische schade berokkenen terwijl er niemand verantwoordelijk kan worden gesteld. De rekening wordt echter elke keer weer bij de burger gelegd. Erger, ze hebben sinds de oorlog gelogen over de geldschepping, banken maken geld op het moment van het verstrekken van krediet. Een kartel heeft toestemming gekregen van onze regering en zijn wetgeving om het volk leeg te melken. Dit is een schending van mensenrechten!

We zien steeds meer regeltjes ontstaan. Veel van deze regeltjes worden door computers automatisch bekrachtigd. En met de steeds efficiënter wordende structuur zien we de staatsschulden groter worden en de onmenselijkheid groeien. Dit werkt niet.

Het volkstribunaal gaat uit van enkele simpele definities.

Wij, het volk, kunnen beter recht spreken dan de rechters. Ieder weldenkend mens weet het verschil tussen goed en kwaad. Rechtspreken is dus niet voorbehouden aan een zelfbenoemde elite die zelf de wetgeving maakt en zichzelf verschoont van rechtsvervolging, zodat misdaden ongestraft gepleegd kunnen worden.

Met het simpel hanteren van de rechten van de mens, rechten die zonder voorbehoud en onvervreemdbaar worden toegepast, kan elk volkstribunaal recht spreken.

Het rechtssysteem dient de mensenrechten te hanteren en staat daarmee in dienst van de mens, met de mens centraal. Als mensenrechten onder voorbehoud zijn is er geen sprake meer van recht maar van een privilege. Een privilege kan je gegeven worden en afgenomen worden. Dat is geen recht!

Met deze principes ter hand kunnen wij onze eigen volkstribunalen openen en het kromme wat recht gesproken is gaan corrigeren. Daarom is het aan ons deze verantwoordelijkheid te nemen om wat krom is gegaan weer recht te krijgen en daarmee ons recht weer terug te nemen.

Als een rechtssysteem zich tegen het volk keert, dan zijn we het onszelf en onze medemensen verplicht om in te grijpen. Anders zal het verleden zich herhalen.

Wil je je aanmelden voor ontmoetingen of contact met een regio groep stuur ons een berichtje.