Wat vinden de mensen hier van? Mensenrechten boven alle rechtspraak! Wat vinden de mensen hier van? Mensenrechten boven alle rechtspraak!

Blog Volkstribunaal

Home/Blog Volkstribunaal/

Wat zijn Mensenrechten

Het is niet zo eenvoudig als het lijkt om een eenduidige definitie van de mensenrechten te geven. Ook is het niet makkelijk om dit uit te leggen aan mensen die geloven in het huidige rechtssysteem en daardoor gewend zijn om hun verantwoording af te geven. Dit geldt voor zowel de voorstanders als […]

2018-01-21T13:59:35+01:0020 januari 2018|Artikel, Volkstribunaal|0 Reacties

Wie is het Volkstribunaal

Vrouwe Justitia Vrouwe Justitia

U bent het Volkstribunaal.

Het Volkstribunaal is geen organisatie of inrichting met (betaalde) werknemers.

Het Volkstribunaal is een middel tot rechtspraak. De enige voorwaarde voor een rechtsgeldige rechtspraak is dat de mensenrechten van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan […]

2018-01-20T20:06:59+01:002 juli 2017|Volkstribunaal|0 Reacties

Verwijdering van enkele zaken tegen de Staat der Nederlanden

Berichten gedepubliceerd Op verzoek van enkele eisers hebben we hun documentatie met betrekking tot de zaak tegen de Staat der Nederlanden van de website verwijderd. Ze zeiden er persoonlijk hinder van te ondervinden bij bepaalde instanties.

De publicatie van de zaken was hoofdzakelijk bedoeld om de beëdigde juryleden in de gelegenheid te stellen de bewijslast […]

Gesprek met de president van de Rechtbank Maastricht

Gesprek van Casper gudf Rutten met de president van de Rechtbank Maastricht, dhr. P.E.W.C. Pulles naar aanleiding van de kennisgeving die is gestuurd aan de rechtbank over het schenden van mensenrechten binnen zijn bedrijf.

Hierin zou Casper een klacht ingediend hebben. Dit schept aan het begin van het gesprek wat verwarring, omdat hij […]

2017-07-26T11:54:09+02:007 december 2014|Artikel, Volkstribunaal, Voorpagina|5 Reacties

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden: Aktenummer: 20141024-106

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden In onderstaande download vindt u het vonnis dat de jury heeft uitgesproken op 30 november 2014.

Het Volkstribunaal is gebaseerd op de mensenrechten. Het niet erkennen van een uitspraak van het Volkstribunaal staat gelijk aan het niet erkennen van mensenrechten. […]

Tenlastelegging in de zaak tegen de Staat

Eerste Nederlandstalige zitting van een Volksjury onder het Natuurlijk Recht

Uit de zaken van 6 eisers zijn 9 gerechtelijke vonnissen genomen en zullen ter beoordeling aan een gezworen jury van 25 leden worden voorgelegd.

In deze terechtzitting worden alleen de leden van de rechtelijke macht ter verantwoording geroepen. Voor deze opzet is gekozen, […]

2017-07-25T16:54:01+02:0013 november 2014|Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|3 Reacties

In de Zaak tegen de Staat: brieven van het ministerie

In de zaak van Het Volk tegen de Staat der Nederlanden is er 1 bericht van de rechtbank Gelderland en zijn er twee brieven van de minister van Veiligheid en Justitie  binnen gekomen.

Hierin adviseert de rechtbank om in de uitspraak te berusten en zich verdere moeite te besparen.

De tweede brief […]

Publicaties van zaken tegen de Staat der Nederlanden

Vandaag, 1 november 2014 worden de zaken gepubliceerd in de zitting van het Volkstribunaal: Het Volk tegen de Staat der Nederlanden.

De zaken zijn uitvoerig omschreven om een duidelijk beeld te geven van de criminele activiteiten van de Staat der Nederlanden. In de beoordeling voor de jury gaat het alleen om het deel waarbij wordt aangetoond […]

2017-07-25T16:54:01+02:001 november 2014|Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|0 Reacties

De Staat der Nederlanden geeft de mens geen toegang tot een eerlijke rechtspraak


De mens heeft in Nederland geen toegang tot rechtspraak.

De toegang tot rechtspraak voor de mens wordt in Nederland onmogelijk gemaakt, omdat de rechtbank alleen toegang geeft aan de ‘Natuurlijk Persoon’. De Natuurlijk Persoon is een fictieve constructie van de Staat, een juridische […]

2017-07-26T12:07:32+02:001 november 2014|Artikel|2 Reacties