Vrijheid en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Dat geldt zeker nu met de hele kroon-maatregelen. Er worden voor ons beslissingen genomen voor onze gezondheid die onze vrijheid zeker niet ten goede komt.

Naar mijn overtuiging is de relatie vrijheid-gezondheid niet omgekeerd evenredig, dus hoe minder vrijheid, hoe meer gezondheid.

Voor mij is vrijheid = gezondheid. Ik ervaar dit de afgelopen 15 jaar aan den lijve. Nadat ik in 2005 op de ontdekking van dr. Ryke Geerd Hamer ben gestoten, de Germanische Heilkunde met zijn 5 Biologische Natuurwetten, heb ik zelf ontdekt, dat zowel vrijheid als gezondheid je niet kunnen worden aangedragen. Er is niemand die je kan bevrijden en er is ook niemand die je kan genezen. Dat zijn beide zaken die je alleen zelf kunt doen. Die gaan van binnenuit.

Je hebt daarvoor wel de juiste informatie, de juiste kennis nodig. Dat heeft het systeem ook heel goed begrepen en stopt een ieder boordevol met alle mogelijke desinformatie. Hier gaat het echter niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.

Tot nu toe is de Germanische Heilkunde de enige pijler geweest in mijn leven die kwalitatieve informatie heeft gegeven. Informatie die ik al voor de ontdekking van de Germanische had opgedaan, heb ik daardoor achteraf als niet-kwalitatief moet classificeren. In hoeveelheid (kwantitatief) is de Germanische zeker niet gering. Voor mij omvat het alles. Het is niet alleen bepalend voor mijn gezondheid, maar ook voor mijn denken, voelen en handelen. Als men het koren van het kaf kan scheiden, dan blijft er aan informatie niet veel over. Het maakt het niet makkelijker, maar de richting wordt duidelijker.

Van 2008 tot 2013 heb ik voordrachten en seminars over de Germanische in het Nederlandstalig gebied gegeven, omdat er verder geen Nederlandstalig materiaal beschikbaar was. In 2013 ben ik daarmee gestopt, omdat ik meer en meer het idee kreeg, dat de mensen deze kennis helemaal niet wilden weten! 1,5 Jaar geleden vroeg Helmut Pilhar ons of we zijn website en lesmodules van het Duits in het Nederlands wilden vertalen. Helmut is 25 jaar lang de rechterhand van dr. Hamer geweest en is de enige door hem geautoriseerde docent in de Germanische Heilkunde – theorie.

Na enige twijfels hebben we besloten om de opdracht te aanvaarden. Van de 59 lesmodules zijn er momenteel (dec 2021) 29 vertaald, waaronder de 14 modules basisprincipes. Deze modules zijn oorspronkelijk bedoeld voor de zelfstudie, maar we hebben vastgesteld dat het voor de meeste mensen niet zo makkelijk is om het zelfstandig op te pakken.

We hebben mede besloten om met Helmut samen te werken, omdat er meer en meer zgn. ‘Hamer’-opleidingen uit de grond schieten. Instellingen die beweren de leer van dr. Hamer te verspreiden, maar essentiële zaken weglaten of informatie verdraaid weergeven.

Let wel, een natuurwetenschap luistert zeer nauw. Het is als een cijferslot. Verander één cijfer en de deur blijft gesloten.

Door onze ‘opvoeding’ en ‘educatie’ is ons denken gevormd door het systeem en is het voor het gemiddelde individu niet makkelijk om tot het noodzakelijke biologisch denken te komen wat in de Germanische Heilkunde gevraagd is. Als je de basisprincipes niet strikt opvolgt dan blijft de deur dicht en wat blijft is de illusie.

Daarom hebben we besloten om een stap verder te gaan en een begeleide studie aan te bieden die voor iedereen toegankelijk is. Een ieder die de modules van de basisprincipes heeft aangeschaft, kan zonder meerkosten het studieprogramma volgen. Het bestaat uit twee live webinars per maand (20 in totaal) en per module een vragenlijst om te kijken of men de lesstof van de behandelde module in voldoende mate beheerst.

Wat is er belangrijker dan uw gezondheid! Informeert u zich zolang u gezond bent!

Kijk voor meer informatie op de website https://Germaninische-Heilkunde.nl.