Gesprek van Casper gudf Rutten met de president van de Rechtbank Maastricht, dhr. P.E.W.C. Pulles naar aanleiding van de kennisgeving die is gestuurd aan de rechtbank over het schenden van mensenrechten binnen zijn bedrijf.

546f2bf6d9fa7.php

Hierin zou Casper een klacht ingediend hebben. Dit schept aan het begin van het gesprek wat verwarring, omdat hij geen klacht ingediend heeft, maar een kennisgeving dat de Staat der Nederlanden als rechtsstaat in gevaar is.

Uit het gesprek mag duidelijk worden dat diegene die het zogenaamde rechtssysteem in Nederland in stand houden, ons met alle mogelijke middelen dwingen om binnen het door hen gecreëerde systeem te blijven. Zij bieden ons geen alternatief.

Als dhr. Pulles stellig beweert dat de mens en de Natuurlijk Persoon één en dezelfde zijn, dan is dat al een schending van mensenrechten, omdat het misdadig is een mens als juridische entiteit te behandelen en de civiele wetgeving met de Natuurlijk Persoon als basis. Het is uiteindelijk de Natuurlijk Persoon waarop de rechter zijn oordeel baseert en niet op de mens. De rechter oordeelt dus niet over mensen en meent daardoor geen mensenrechten te schenden.

Dhr. Pulles zegt echter: de Natuurlijk Persoon en de mens zijn dezelfde. Als de mens dus als Natuurlijk Persoon beoordeeld wordt door de rechter volgens de civiele wetgeving, dan mogen er door de civiele wetgeving geen mensenrechten worden geschonden. Dit gebeurt echter aantoonbaar.