De Natuurlijk Persoon is een juridische rechtspersoon, die verwijst naar een mens. Hij draagt dezelfde naam en geboortegegevens als de mens waarnaar hij verwijst. De niet-natuurlijk persoon is een rechtspersoon die verwijst naar een bedrijf, vereniging, stichting etc.

Dit lijkt op het eerste gezicht een manier om de mens in een administratief systeem (de burgerlijke stand) te kunnen opnemen. Niemand die niet beter weet heeft met deze handelswijze veel problemen. Deze persoon is echter een juridische entiteit en zijn rechten worden bij wet vastgelegd. Hij heeft daardoor geen mensenrechten. Hij wordt ook wel burger, belastingplichtige of ingezetene genoemd.

De verbinding tussen mens en Natuurlijk Persoon is echter niet vrijwillig tot stand gekomen. De eerste stap is de verplichte aangifte van de geboorte van een mens bij de burgerlijke stand. Deze verplichting geldt voor de Natuurlijk Persoon. Als mens kan men niet gedwongen worden dingen te doen die men niet wil. Als ik echter mijn kind niet aangeef, wordt ik daar als mens voor gestraft.

Vervolgens wordt uit de geboorteakte de Natuurlijk Persoon gecreëerd, met de namen en geboortegegevens van de mens waarnaar hij verwijst. Dit gebeurt zonder toestemming van de ouders of voogden. Jouw naam is juridisch beschermd. Er is niemand die uit jouw naam mag handelen zonder jouw toestemming. Met je naam, geboortedatum en plaats heb je een uniek stempel van jezelf om je in de samenleving kenbaar te maken.

Deze unieke stempel van jou wordt zonder jouw instemming gekopieerd en gebruikt voor doeleinden waarin je niet wordt gekend. Wat er allemaal met de Natuurlijk Persoon wordt gedaan gaat bijna elke voorstelling te boven. Er worden claims op gelegd en fondsen voor gecreëerd. Met elke Natuurlijk Persoon zijn miljoenen euro’s gemoeid, ook die van u.

We hebben allemaal geleerd, dat de Staat voor bepaalde sociale voorzieningen zorgt en daarmee voor een duurzame samenleving zorg draagt. Dit is echter alleen van toepassing op de Natuurlijk Persoon. Als mens kan ik geen huis kopen, geen autorijden, geen verzekering afsluiten, geen loondienst nemen, geen bankrekening openen. Voor de Staat besta ik als mens niet.

Zoals we reeds hebben gezien wordt de Natuurlijk Persoon door de Staat gecreëerd. Deze is dus ook de eigenaar. Als het de Natuurlijk Persoon is die een huis koopt, een bankrekening heeft of een auto rijdt, dan is het deze persoon die eigenaar daarvan is. Doordat de Staat de eigenaar van de persoon is, bezit deze dus alles wat u denkt te bezitten, waar u voor hebt gewerkt. Maar dat wordt u niet verteld.

Dit stelt de Staat in staat om op administratief juiste wijze u van uw (vermeende) bezittingen te ontdoen. Als uw auto in beslag wordt genomen, dan geeft u hem in feite alleen maar terug aan de rechtmatige eigenaar. Dit valt dus niet onder diefstal. Zonder de hele truc van de Natuurlijk Persoon zou dit wel het geval zijn.

We worden dus met de Natuurlijk Persoon zwaar misleid. Dit is in feite een schending van uw rechten. Zelfs de creatie van de Natuurlijk Persoon is een schending van uw rechten.

Heeft de Natuurlijk Persoon voor ons voordelen? Hebben we als mens de Natuurlijk Persoon nodig? Nee, deze dient alleen om de fraude en schending van mensenrechten binnen het Nederlands rechtssysteem te ‘legaliseren’.

Het volkstribunaal zet zich in om de toepassing van de Natuurlijk Persoon onwettig te verklaren. Dan hoeven we juridisch niet meer te vechten voor ons mens zijn, maar komt dit ons automatisch toe.

Als u meent dat u een Natuurlijk Persoon bent, ga dan met deze persoon naar de stembus. Als mens heeft u geen stemrecht. Als mens kunt u uw stem alleen maar laten spreken.