De mens heeft in Nederland geen toegang tot rechtspraak.

De toegang tot rechtspraak voor de mens wordt in Nederland onmogelijk gemaakt, omdat de rechtbank alleen toegang geeft aan de ‘Natuurlijk Persoon’. De Natuurlijk Persoon is een fictieve constructie van de Staat, een juridische entiteit die ieder mens krijgt toegewezen zodra zijn ouders hem of haar hebben aangemeld bij het bevolkingsregister.

Wij zijn echter geen Natuurlijke Persoon. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Als Natuurlijk Persoon heb je allemaal privileges en plichten. Ze schenden onze rechten als mens systematisch. Als je je dus in de rechtbank meldt als mens en je recht baseert op de mensenrechten, dan kom je erachter de rechter deze aan zijn laars lapt. De rechtbank zegt ronduit dat deze niet van toepassing zijn op jou! Je hebt je rechten als mens onder voorwaarden! Rechten onder voorwaarden zijn privileges, die jou worden verleend.

Bestudeer de zaken die het Volkstribunaal voert met de Staat.