Bij een uitspraak van het Volkstribunaal gaat het er om misdaden tegen de mensheid juridisch vast te stellen. Als blijkt dat de misdadigers medewerkers en volksvertegenwoordigers van de Staat zijn, dan zal het duidelijk zijn dat deze hun misdaden niet erkennen. Het gaat in deze ook niet om de erkenning door een Staat, maar om een herkenning van de slachtoffers. In dit geval is dat het volk en u als deel daarvan.

In de zaak van het Volk tegen de Staat der Nederlanden heeft de overheid schriftelijk bevestigd dat ze het volkstribunaal niet erkennen en geven daarmee indirect aan dat ze mensenrechten niet erkennen.