In feite kan iedereen deelnemen als lid van een jury voor gewoonterecht. De enige voorwaarde is dat je een eed aflegt, waarin je plechtig belooft naar eer en geweten te oordelen. Je mag je bij je uitspraak niet beroepen op een macht die buiten jezelf ligt, dus geen verwijzing naar civiele wetgeving of religieuze geschriften.