De enige leidraad voor het volkstribunaal is het respecteren van de mensenrechten. De gedaagden hebben recht op en eerlijk proces en worden in de gelegenheid gesteld om zich zonder restricties te verdedigen. Wat is hier niet rechtsgeldig aan? Alleen diegene die menen mensenrechten te mogen schenden, zoals de Staat der Nederlanden, zeggen het Volkstribunaal niet te erkennen.