Daarvoor dien je eerst te begrijpen wat het volkstribunaal precies is. In feite is het een burgerinitiatief, dat door en voor het volk wordt gedaan. Het Volkstribunaal is daarmee geen instituut en mag dat ook niet worden. Anders krijgen we weer dezelfde problemen die we nu hebben. Als iemand een eis of aanklacht heeft, dan wordt er een forum samengesteld die deze eis in behandeling neemt. De forumleden, inclusief de jury komen voort uit het volk of de lokale gemeenschap. De formule is zo opgezet, dat de mensenrechten tijdens het proces voor alle partijen worden gerespecteerd. De gedaagde wordt dus in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen en bewijslast voor zijn verdediging samen te stellen en in te dienen.

Als je dus een zaak bij het volkstribunaal wilt indienen, dan is het noodzakelijk dat je je hele bewijslast goed voorbereid. Je dient het als hapklare brokken aan de jury aan te bieden, gefocust op de kern van de zaak.

Omdat het huidige systeem geen baat heeft bij een eerlijke rechtspraak en het volkstribunaal dus geen onderdeel van de samenleving is, dien je als eiser zelf voor de hele infrastructuur te zorgen.

Omdat mensenrechten en dus het volkstribunaal door onze volksvertegenwoordiging niet worden erkend, zal het vonnis ook niet door de gevestigde uitvoerende macht worden uitgevoerd.
Zou men het op eigen gelegenheid uitvoeren, dan loopt men het risico om als crimineel door deze uitvoerende macht te worden opgepakt.

Zo krom is onze huidige maatschappij.