De Natuurlijk Persoon is een juridische fictie binnen het gerechtelijk systeem van de Nederlandse Staat, een zogenaamde rechtspersoon. Dit wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in alle landen met civiele wetgeving. Voor iedere mens die na de geboorte wordt aangegeven wordt een NP gecreëerd. Vanaf dat moment wordt de mens door de Staat alleen nog maar als juridische fictie waargenomen. Alles wat je in je leven doet wordt door het systeem op de NP geboekt. Zo staat je bankrekening op naam van de NP, wordt je loon overgemaakt aan de NP, sluit jij een verzekering af op de NP.

De Natuurlijk Persoon is echter gecreëerd en daarmee eigendom van de Staat der Nederlanden. Alles wat op naam van de NP staat, is dus automatisch eigendom van de Staat. Als mens kan je in Nederland geen bezittingen hebben.

Maar ook juridisch gezien zijn wij geen mensen, maar Natuurlijk Persoon. Op die wijze kan de Staat der Nederlanden wetgeving maken die mensenrechten schendt, zonder mensenrechten te schenden.

Deze constructie heeft de intentie om mensenrechten te schenden in zich. Het toepassen van deze wetgeving is een schending van mensenrechten.

Daarom heeft de jury van het Volkstribunaal de toepassing van deze entiteit strafbaar gesteld.