Het volkstribunaal wordt in onze geschiedenis opgericht door burgers op het moment dat de rechten van de mens geschonden worden en dit door de bestaande rechtsmiddelen niet wordt gecorrigeerd.

Het bestaat uit een jury van burgers en wordt bijeen geroepen als iemand van mening is dat zijn rechten worden geschonden.

Het volkstribunaal hanteert het geboorterecht of natuurlijk recht als basis voor het oordeel. Dit is oordelen naar eer en geweten en niet volgens door anderen opgestelde regeltjes.