Met de eerste zitting van het Volkstribunaal heeft een 25-koppige jury in 9 gevallen met 6 eisende partijen vastgesteld dat er binnen de Nederlandse rechtspraak mensenrechten worden geschonden. Men heeft als mens geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel. De mens wordt als zodanig niet door de uitvoerders van het huidige rechtssysteem waargenomen. Diegene die uiteindelijk zijn gedagvaard voor het tribunaal hebben schriftelijk te kennen gegeven dat het niet binnen hun verantwoording ligt om mensenrechten te respecteren, dan wel dat een schending onvermijdelijk is.

Ook in het gesprek met de president van de Rechtbank Maastricht, dhr. Pulles blijkt dat de elite er geen problemen mee heeft dat dit gebeurt en zich zeker niet verantwoordelijk voelt om in te grijpen.

Als we onze mensenrechten weer willen laten gelden, dan zullen we zelf in actie moeten komen, omdat wij de enige zijn die daar belang bij hebben. Niemand anders zal het voor ons doen.