LINKS

We hebben hier een lijst met links naar officiële sites die de rechten van de mens omschrijven of hier over schrijven. Daarnaast hebben we een lijst met gelieerde organisaties en blogs. Veel plezier met lezen.

 

 

Verdragen en wetten Verenigde Naties Mensenrechten

IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten)

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Wat is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Onvervreemdbare rechten

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Handboek voor wereldburgers
In dit avontuurlijke leesboek vind je praktische tips over lifestyle, werk, belastingen en verzekeringen.