Statism, het meest gevaarlijke bijgeloof. De regering

Statism, het meest gevaarlijke bijgeloof. De regering