Zaak van Toos Nijenhuis

Dossier Toos

In dit document staat een samenvatting van de zaak van Toos tegen de Staat der Nederlanden

Toos aan Minister President Rutte

Kennisgeving van 6 oktober 2014 aan minister-president Rutte dat de Staat der Nederlanden in gevaar is, omdat er geen daadwerkelijk rechtsmiddel meer beschikbaar is binnen de Rechtsstaat

Brief aan Toos van de rechtbank Maastricht

Bevestiging van de Rechtbank Limburg, dat je als mens geen toegang hebt tot een daadwerkelijk rechtsmiddel. Dit is een directe schending van het recht op verdediging. De Staat dient een ieder toegang daartoe te geven. Anders kan ze geen aanspraak maken op haar alleenrecht op rechtsspraak en haar machtsmonopolie.

Ga naar de bovenkant