Zaak van Javier Melfor

Brief aan Javier van de rechtbank Overijssel

Ook de rechtbank van Overijssel ziet geen kwaad in het schenden van mensenrechten. Ze zijn gehouden aan hun procedures en proberen alles in een klacht om te zetten. Hier is echter geen sprake van een klacht, maar van een buiten werking treden van een rechtssysteem.

Kennisgeving rechtbank Zwolle

In dit document aan de Rechtbank Zwolle wordt het bestuur van op de hoogte gebracht van eht schenden van de mensenrechten binnen haar instelling en om directe maatregelen verzocht.

Javier productie 11 van verweerschrift

In dit document staat de bevestiging dat de bank niet inhoudelijk heeft gereageerd op de stellingen van Javier. Hiermee is juridisch reeds aangetoond, dat er geen betalingsverplichting meer is. De rechter heeft dit genegeerd.

Ga naar de bovenkant