Openbare dagvaarding Mark Rutte

De openbare dagvaarding aan Mark Rutte;

Uitgevaardigd aan:

dhr. Mark Rutte
Minister president van de Staat der Nederlanden
P.A.
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

in de zaak van het Volk versus de Staat der Nederlanden

Hierbij wordt u geïnformeerd, aangeklaagd te zijn door het Volkstribunaal […]