Openbare dagvaarding Mark Rutte

De openbare dagvaarding aan Mark Rutte;

Uitgevaardigd aan:

dhr. Mark Rutte
Minister president van de Staat der Nederlanden
P.A.
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

in de zaak van het Volk versus de Staat der Nederlanden

Hierbij wordt u geïnformeerd, aangeklaagd te zijn door het Volkstribunaal der Lage Landen onder Gewoonterecht wegens lands- en volksverraad, samenzwering en medeplichtigheid aan en het aanzetten tot het schenden van mensenrechten volgens kennisgeving van 6 oktober 2014, 11 oktober 2014 , 20 oktober 2014 ,21 oktober 2014 inzake schending mensenrechten.

Verder wordt u geïnformeerd over het feit gedagvaard te zijn om te verschijnen als gedaagde voor een jury in een terechtzitting om over deze aanklacht(en) te oordelen.

Door aangeklaagd te zijn, heeft u tot tien (10) dagen na afgifte van deze openbare dagvaarding de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Het niet reageren binnen deze termijn betekent dat u zich geen gebruik wenst te maken van uw recht op verdediging dan wel zich te laten verdedigen door een afgevaardigde. Het niet reageren kan door de jury worden gezien als een schuldbekentenis. U kunt een verzoek tot verdaging van de zitting tot maximaal 4 weken na dagtekening ter voorbereiding van uw verdediging richten aan onderstaand email adres. Ook kunt u hier een afschrift van de bewijslast opvragen.

Uitgevaardigd onder de autoriteit van het Volkstribunaal der Lage Landen onder Gewoonterecht, door de secretaris van het Hof: