Het Volk tegen de Staat: info

Home/Het Volk tegen de Staat: info

De basisinformatie met betrekking tot de zaak van Het Volk tegen de Staat der Nederlanden

Verwijdering van enkele zaken tegen de Staat der Nederlanden

Berichten gedepubliceerd Op verzoek van enkele eisers hebben we hun documentatie met betrekking tot de zaak tegen de Staat der Nederlanden van de website verwijderd. Ze zeiden er persoonlijk hinder van te ondervinden bij bepaalde instanties.

De publicatie van de zaken was hoofdzakelijk bedoeld om de beëdigde juryleden in de gelegenheid te stellen de bewijslast […]

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden: Aktenummer: 20141024-106

Vonnis in de zaak tegen de Staat der Nederlanden In onderstaande download vindt u het vonnis dat de jury heeft uitgesproken op 30 november 2014.

Het Volkstribunaal is gebaseerd op de mensenrechten. Het niet erkennen van een uitspraak van het Volkstribunaal staat gelijk aan het niet erkennen van mensenrechten. […]

Tenlastelegging in de zaak tegen de Staat

Eerste Nederlandstalige zitting van een Volksjury onder het Natuurlijk Recht

Uit de zaken van 6 eisers zijn 9 gerechtelijke vonnissen genomen en zullen ter beoordeling aan een gezworen jury van 25 leden worden voorgelegd.

In deze terechtzitting worden alleen de leden van de rechtelijke macht ter verantwoording geroepen. Voor deze opzet is gekozen, […]

2017-07-25T16:54:01+02:0013 november 2014|Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|3 Reacties

In de Zaak tegen de Staat: brieven van het ministerie

In de zaak van Het Volk tegen de Staat der Nederlanden is er 1 bericht van de rechtbank Gelderland en zijn er twee brieven van de minister van Veiligheid en Justitie  binnen gekomen.

Hierin adviseert de rechtbank om in de uitspraak te berusten en zich verdere moeite te besparen.

De tweede brief […]

Publicaties van zaken tegen de Staat der Nederlanden

Vandaag, 1 november 2014 worden de zaken gepubliceerd in de zitting van het Volkstribunaal: Het Volk tegen de Staat der Nederlanden.

De zaken zijn uitvoerig omschreven om een duidelijk beeld te geven van de criminele activiteiten van de Staat der Nederlanden. In de beoordeling voor de jury gaat het alleen om het deel waarbij wordt aangetoond […]

2017-07-25T16:54:01+02:001 november 2014|Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|0 Reacties

Handleiding beoordeling onder gewoonterecht

Inleiding dagvaarding medewerkers van de Staat der Nederlanden

Inleiding

We willen met deze terechtzitting bereiken, dat het voor het grote publiek duidelijk wordt dat er in Nederland op grove wijze mensenrechten worden geschonden. Dat er mensen zijn die menen hier geen slachtoffer van te zijn, komt omdat men vandaag de dag geen idee meer heeft wat onze […]

Lijst met gedagvaarden in de zaak Het Volk tegen de Staat der Nederlanden

Lijst met gedagvaarde medewerkers van de Staat der Nederlanden

Op 24 oktober 2014 zijn de onderstaande medewerkers van de Staat der Nederlanden voor de jury van een volkstribunaal gedagvaard. Alle betrokkenen zijn vooraf in de gelegenheid gesteld om binnen hun ambt en verantwoording het ten laste gelegde te corrigeren. Niemand van de gedagvaarden heeft van deze […]

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht 007


De eed

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht. Op dit moment kiezen de meeste jury leden ervoor anoniem te blijven. De staat wordt niet als vriend gezien maar als een bedreiging.

Deze eed wordt echter niet anoniem afgelegd. Tilasmi Frigge […]

2017-07-26T00:28:28+02:0026 oktober 2014|Het Volk tegen de Staat: info|0 Reacties

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht 002


De eed

Eed voor de dienst van het hof voor gewoonterecht wordt in dit geval in de meeste gevallen anoniem afgelegd. Niemand van de juryleden voelt zich veilig in deze staat en kiest voor anonimiteit om repressailles te voorkomen.

2017-07-26T00:26:01+02:0025 oktober 2014|Artikel, Het Volk tegen de Staat: info|0 Reacties