Wat doet dit Volkstribunaal?

Met het Volkstribunaal willen we een eerlijke rechtspraak zeker stellen. Momenteel zijn het alleen ‘professionele’ ambtenaren die over ons oordelen. De onafhankelijkheid en objectiviteit van hun handelen wordt echter door vele ervaringen in twijfel gesteld. Bovendien baseren zij hun uitspraken op wetgeving die zij zelf hebben gecreëerd. Deze wetgeving schendt vaak de mensenrechten. Eerlijke rechtspraak kan je alleen verkrijgen over universele wetten, in dit geval het Gewoonterecht of ons geboorterecht. Een eerlijke uitspraak kan slechts gedaan worden door een groep mensen, die geen persoonlijk belang of gewin hebben bij een uitspraak en oordelen naar gezond verstand en geweten.

Onze mensenrechten zijn onvervreemdbaar en fundamenteel

We hebben als mensen recht op een eerlijk proces en als een bestaand systeem niet meer naar behoren functioneert, dan hebben we allemaal onze verantwoording om dat te corrigeren. Als ik wacht totdat ik slachtoffer wordt van een systeem, dan is het voor mij te laat. Help daarom anderen die nu slachtoffer zijn, zodat u het straks niet hoeft te zijn. We hebben met verschillende rechtszaken vastgesteld, dat de rechters in Nederland de mensenrechten niet respecteren. We hebben echter recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces (volgens mensenrechten). Als de Staat der Nederlanden dit met haar rechtssysteem ons niet kan bieden, dan kunnen we alleen nog maar op de basis van het recht teruggrijpen en dat is ons geboorterecht. [dfads params='groups=21']

Volkstribunaal #1 Rechtspraak voor en door het volk

Wie is menselijker dan wij daarmee hij over ons kan heersen. Laten we weer samen-leven! De macht aan het volk.

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

De basis van recht

De onvervreemdbare mensenrechten is waar ons rechtssysteem op moet zijn gebaseerd Met een rechtensysteem dat de mensenrechten respecteert is het onmogelijk de medemens of de aarde te schaden.

 • Denk je dat we om de vrede te bewaren de mensenrechten moeten schenden?
 • Weet je dat de mens in de Nederlandse wetgeving helemaal niet voorkomt?
 • Hoe kunnen onze rechten als mens dan door de wet worden gewaarborgd?
 • Wat moeten we doen om dit te herstellen?
Waarom meedoen met het Volkstribunaal

VOLKSTRIBUNAAL

(Volgens Wikipedia) Een opinietribunaal (ook volkerentribunaal) is een tribunaal voor bijzondere rechtspleging waaraan naast eminente juristen ook andere intellectuelen deelnemen, onafhankelijk van enige staatsinstantie. Deze burgerinitiatieven worden opgericht naar aanleiding van schendingen van mensenrechten of van de rechten van volkeren. Het zijn in deze gevallen de burgers zelf die slachtoffer zijn of hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigende niet-gouvernementele organisaties die het tribunaal oprichten.

2005 2015

Bijeenkomst Vrije-Mens en Volkstribunaal in Zuid-Limburg op 27 juni 2015

Bijeenkomst voor de Vrije-Mens en het Volkstribunaal in Zuid-Limburg op 27 juni vanaf 13 uur Op deze dag willen we weer bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen op het gebied van vrijheid, mensenrechten en de [...]

3103 2015

Actie tegen het misbedrijf CJIB

We weten dat het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) een bedrijf is dat volgens zogenaamde wetgeving opereert die mensenrechten schendt en dat ze zich bovendien niet aan deze regels houdt. Ons plan is [...]

Wat doet dit Volkstribunaal?

Met het Volkstribunaal willen we een eerlijke rechtspraak zeker stellen. Momenteel zijn het alleen ‘professionele’ ambtenaren die over ons oordelen. De onafhankelijkheid en objectiviteit van hun handelen wordt echter door vele ervaringen in twijfel gesteld. Bovendien baseren zij hun uitspraken op wetgeving die zij zelf hebben gecreëerd.

Eerlijke rechtspraak kan je alleen verkrijgen over universele wetten, in dit geval het Gewoonterecht of ons geboorterecht. En een eerlijke uitspraak kan slechts gedaan worden door een groep mensen, die geen persoonlijk belang hebben bij een uitspraak en oordelen met gezond verstand en geweten.

We hebben als mensen recht op een eerlijk proces en als een bestaand systeem niet meer naar behoren functioneert, dan hebben we allemaal onze verantwoording om dat te corrigeren. Als ik wacht totdat ik slachtoffer wordt van een systeem, dan is het voor mij te laat. Help daarom anderen die nu slachtoffer zijn, zodat u het straks niet hoeft te zijn.

We hebben met verschillende rechtszaken vastgesteld, dat de rechters in Nederland de mensenrechten niet respecteren. We hebben echter recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces (volgens mensenrechten). Als de Staat der Nederlanden dit met haar rechtssysteem ons niet kan bieden, dan kunnen we alleen nog maar op de basis van het recht teruggrijpen en dat is ons geboorterecht.

 • Het herstellen van de rechtspraak volgens de mensenrechten binnen het Nederlandstalig grondgebied, zodat de tirannie en misdaden die de Staten tegen de bevolking inzetten worden gestopt.
 • Het vormen van kleine autonome gemeenschappen met een eigen bestuur voor een verantwoord samenleven.
Een slaaf is iemand die onder dreiging van geweld of vrijheidsberoving de vruchten van zijn arbeid moet afstaan aan iemand anders. Daarmee voldoet de belastingbetaler aan de definitie slaaf. Als u meent geen slaaf te zijn, stop dan maar eens met betalen…
Leven in vrijheid is niet gedwongen worden om dingen te doen of niet te doen. Je bent vrij om alles te doen, zolang je anderen en hun leefomgeving geen schade toebrengt. Je doet dit vanuit een onvervreemdbaar geweten van wat goed en juist is, in respect met je omgeving. Je beseft dat je omgeving belangrijk is voor je geluksbeleving.
Regeren schendt per definitie mensenrechten. Een (gekozen) minderheid legt hierbij de meerderheid zijn normen en waarden op. Deze minderheid zegt recht te spreken, maar bepaalt zelf de regels. En daarom menen ze dat ze zich zelf niet aan de regels hoeven te houden. Ze verheffen zich boven het volk.

Wat is het Volkstribunaal

 • Volkstribunaal als bescherming van de fundamentele mensenrechten
 • De mens niet meer als handelswaar
 • Rechtspraak door en voor het volk
 • Opzetten lokale Volkstribunalen
 • Transformatie van regeren naar besturen
Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

16 Comments

 1. twanny 26 januari 2015 at 11:19 - Reply

  Daar moeten we voor vechten .
  Samen komen we er wel.

 2. Realpredictor 12 april 2015 at 13:38 - Reply

  Betreft:uitspraak vonnis 20141024 in de zaak van het Volk tegen de Staat der Nederlanden. Waarom is deze uitspraak nog steeds niet uitgevoerd? In hoeverre is het Volkstribunaal wettelijk erkend en zo ja waar staat dit in het Wetboek van Strafrecht of in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?
  Als bovenstaand vonnis compleet genegeerd wordt, heeft een Volkstribunaal dan nog zin? Of is er een ander soort universeel in plaats van landelijk ‘dwangmiddel’ en zo ja waarom is deze hier niet toegepast?
  Graag uw antwoord hierop.

  vriendelijke groet.

 3. Realpredictor 12 april 2015 at 14:41 - Reply

  Opmerking: Als het Volkstribunaal kan aantonen dat het beleid van de Nederlandse regering een gevaar vormt voor andere staten, kunnen zij dit via het Internationaal Gerechtshof spelen. En bij de meerderheid van de staten is een jury wél toegestaan! Hiervoor moet dan wel een internationale groep juristen en juryleden worden ingeschakeld!

 4. Henk ter Braack 25 juli 2015 at 19:02 - Reply

  (Opsporings) Ambtenaren en rechters die hebben meegwerkt, of meewerken aan onrechtmatig handelen vervolgen en persoonlijk, ook financieel mede, aansprakelijkstellen voor alle schade.

 5. anieuwkerk 17 oktober 2015 at 11:55 - Reply

  Prima……uiteraard sta ik er achter…als het volk zich laat horen..dan zijn de rapen gaar , iedereen staat klaar om het af te keuren…en te veroordelen….en ze monddood te maken…

 6. Realpredictor 23 oktober 2015 at 19:16 - Reply

  Waarom doet niemand wat aan onze ondergang? Wilders heeft het al geëist en het grootste deel van het volk staat er achter “SLUIT ONZE GRENZEN”! Ik toch zie nog steeds geen eis van het Volkstribunaal om de grenzen te sluiten….

 7. Neerings 1 november 2015 at 12:56 - Reply

  Hier staat ik 100 procent achter

 8. an argie 14 december 2015 at 18:43 - Reply

  Wij vragen mensen op straat over hoe banken geld maken uit het niets.
  De reporter suggereert dat de zgn. “Centrale Banken” geen winst maken en alleen een “inflatie” hanteren.
  Dit is onjuist!

  Een staat/ land geeft bonds af. Deze bonds zijn de schuldbekentenissen van een land/ staat, waarover wel degelijk rente moet worden betaald aan een lening bij de Centrale bank, het IMF, De Wereldbank en BIS (Bank of International Settlements), de zogenaamde staatsschuld.

  Bijna elke centrale bank in de wereld is een private instelling in handen van de familie Rothschild. Deze familie heeft al meer dan 250 jaar middels elk denkbaar misdrijf misdaden tegen de menselijkheid begaan, tot aan genocide toe.
  Het wordt eens tijd deze mensen ter verantwoording te roepen.

 9. an argie 19 december 2015 at 01:18 - Reply

  Het volkstribunaal vind ik een geweldige instelling. Echter: hoe denken we in een rechtstaat gebaseerd op civiel recht (of continentaal recht), net als ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), alles te kunnen bewerkstelligen?
  In 2014 heeft deze instantie zelfs een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen koningin Elisabeth, (toenmalige) Paus Ratzinger en tientallen hoogwaardigheidsbekleders in Canada en Groot-Brittannië.

  Een tribunaal, net als het volkstribunaal, heeft een rechtszaak aangespannen, op basis van het gewoonterecht (Common Law) en al deze mensen schuldig bevonden, en veroordeeld op basis van het gewoonterecht, aan genocide van de Indiaanse bevolking in Canada (dat tot 1974 Brits grondgebied was)

  Tot op heden is echter niemand gearresteerd.

  Welk mandaat heeft het volkstribunaal in een civiele rechtsstaat? Het Britse Gemenebest valt nota bene onder de Common Law, maar zelfs hier wordt niet ingegrepen door justitie en politie.

  Hoe denkt het volkstribunaal kracht bij te zetten aan veroordelingen? Zelfs onder civiele wetgeving staan er mensen boven de wet en kunnen mensen als Joris Demmink, het koningshuis en buitenlandse politici (juridische onschendbaarheid) hun gang gaan.

  Er zijn vele soorten wetgevingen: Civiel recht of continentaal recht (Civil Law), Handelsrecht of UCC (Uniform Commercial Code), Maritiem recht (Admiral Law), Pax Romana of kerkelijk recht (Christenen) – deze worden allen in Nederland toegepast, ook al doet men voorkomen dat alleen het civiel recht geldt. Gewoonterecht (Common Law), Sharia recht (Moslims), Torah en Talmud (Joden), allen met eigen gebruiken en wetten.

  Mensenrechten vallen onder het gewoonterecht, wat feitelijk betekent dat deze in Nederland totaal niet van toepassing zijn.

  De laatste keer dat er op het Europese continent een grote rechtszaak onder het gewoonterecht is geweest, waren de Neurenbergse tribunalen, bijna 70 jaar geleden en ik weet één ding. Dit was geen rechtspraak. Verre van dat!

 10. marcel korver 28 december 2015 at 00:09 - Reply

  Jullie doen zeer goed werk en ik wil namens de Transitiebeweging jullie steunen. Momenteel word groot onrecht gedaan aan het Nederlandse volk en dit moet z.s.m. worden hersteld.

 11. Susan 29 januari 2016 at 09:58 - Reply

  Ik doe mee!

 12. simbanl 14 februari 2016 at 16:20 - Reply

  In de meidagen van 1940 is ons koninklijk huis gevlucht en heeft daarmee volgens de grondwet afstand gedaan van de troon. Na terugkomst in 1945 zijn ze gewoon weer gaan zitten zonder dat er eerst (grondwettelijk verplicht) een volksraadpleging heeft plaatsgevonden wat we nu een referendum noemen. In feite zijn dus alle kabinetten ná 5 mei 1945 illegaal en ook vonnissen door onze “rechtspraak” in naam der koning of koningin eveneens illegaal en onwettig tot op de dag van vandaag. Dit is o.a. de reden waarom onze politici zo graag 100% af willen van onze oude grondwet en opgaan in een Europese grondwet. !!! Indien er juristen onder deze lezers zijn, graag commentaar of en hoe ze dit alreeds gerepareerd hebben.

  • Casper 14 februari 2016 at 19:48 - Reply

   Simba, het koninkrijk is al illegaal vanaf het moment dat het is opgericht. Dit is niet met instemming van het volk geweest, maar is met geweld afgedwongen bij de oprichting. Wat nog rechtsgeldig zou zijn is de Bataafse Republiek, die nog is gebaseerd op mensenrechten. Elke monarch die zijn volk niet dient is een misdadiger, omdat hij de mensenrechten daarmee schendt. Elke burger die een onrechtmatige koning dient is tevens een misdadiger, omdat hij criminele activiteiten (financieel) ondersteund.

 13. Robert Kamphuis 13 mei 2016 at 08:23 - Reply

  De Nederlandse staat heeft mijn bestaansrecht meerdere malen ontnomen. Door de zorgverzekering belangrijker belangrijker te stellen dan mijn toenmalige hypotheek is bij achterstand van mijn zorgpremie meerdere malen mijn bankrekening geblokkeerd geweest om die achterstand bij te werken.
  Tijdens die blokkade heb ik geen eten kunnen kopen en heb dus meerdere malen honger geleden. Ook had ik aan het eind van de maand niet genoeg geld voor de maandelijkse hypotheek aflossing. Gevolg; geen achterstand zorgpremie van enkele duizenden euro’s maar een restschuld van ruim € 110.000,- & dakloos.

  Momenteel is de Nederlandse staat mij weer aan het uithongeren d.m.v. loonbeslag op mijn complete loon door de belastingdienst.

  Ik wil heel graag de Nederlandse staat aanklagen voor het financiële, lichamelijke en psychische leed dat ik heb geleden en momenteelnog steeds aan lijd. In mijn ogen is deze manier van doen crimineel.

  Ik wil dit het liefst doen met veel meer mensen die hetzelfde of soortgelijke leed hebben geleden. Samen staan we sterk.
  Daarom heb ik mij hier aangemeld.

 14. ongezouten 18 september 2016 at 11:57 - Reply

  het spijt me maar ik zie niets anders dan een zoveelste initiatief om het niet bestaande rechtssystteem te bevechten. En natuurlijk de donatieknop, waar zouden we zijn zonder de donatieknop.
  Ten eerste, iets wat niet bestaat kan je ook niet bevechten. wil je er toch tegen vechten, is het handig je te realiseren dat het gevecht NIET! gewonnen kan worden.
  ten tweede, als je dan toch zo nodig wil gaan vechten kies dan je eigen terrein, in hun arena gaan vechten is letterlijk waanzin, sterker nog, daarmee geef je het legitimiteit en bestaansrecht,
  maar ja, ik realiseer me dat burgers weinig originele ideeen hebben om hun bestaan wat op te vrolijken. want je bent en blijft een burger, geen mens. (dan ga ik er wel vanuit dat je iets uit het systeem haalt of er instopt) maar voor de meeste geldt dat ze er iets uit halen, pas als het systeem (fruitautomaat) niet meer geeft, komt er huilie huilie.
  Als je vind of denkt dat je mens bent, zal je het systeem moeten verlaten, want het systeem is onmenselijk. Hoor je het? ONmenselijk.
  Dus, ben je een vrijwillge deelnemer aan het systeem, moet je jezelf niet als mens zien, maar als burger. Zie je dat niet zitten, moet je het syteem verlaten, tis heel simpel eigenlijk.
  Het systeem verlaten doe je vooral door er voor te zorgen dat je (het beste) GEEN belasting betaalt, anders enkel en alleen hier en daar wat btw, maar ook deze zijn veelal te vermijden.
  Met de realisatie dat iets wat niet bestaat, ook niet bevochten kan worden, komen we weer op de definiering van waanzin. Waanzin is zelfde acties uitvoeren hopende op een ander resultaat.
  Dat rechtssyseem is niet per toeval zo als het is. dat is zo gecreeert en het is zeer succesvol, nee niet voor jou en mij, maar daar is het ook niet voor opgezet.
  Dus ik vind dit een waanzinnig projekt. 100% kans op mislukking. Misschien enkel om het ego op te waarderen.
  Als er mensen zijn die inzien dat het systeem enkel en alleen uit is op het oogsten van jouw energie, kan je er misschien afstand van gaan nemen. ipv een actieve deelnemer te zijn, door bv een tribunaal op te richten om het 1000 koppige monster te gaan bevechten, met een lucifer.

  Tevens ben ik erg benieuwd naar wat onvervreemdbare mensenrechten zijn. in mijn optiek heeft een mens geen rechten hooguit plichten, denk aan: verantwoordelijkheid voor eigen handelen,
  aanpassing aan de omgeving, maar ook dat zijn geen plichten, meer ideeen voor een fijnere samenleving.
  Als je als mens geboren wordt heb je de onvoorstelbare kracht in je om te creeeren, dat is geen recht maar een gegeven, met die kracht kan je alles creeeren wat je wil, je hebt nergens recht op,
  maar wel de mogelijkheid om het te creeeren. Is dat niet gelukt, kan je natuurlijk niet anderen er op aan spreken dat je recht ergens op hebt. Waar komt dat recht eigenlijk vandaan?
  Van god? van de oerknal? van babylonische farao’s? of staat het gewoon ergens op een papier. zoals het UVRM, wat tevens ook 100% onzin is, voor mensen die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen durven nemen.

 15. jhon 30 oktober 2016 at 13:23 - Reply

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: